Kyrkhults hembygdsmuseum

Utställningar i hembygdsmuseet under sommaren 2016
Vi har i sommar ett par nya utställningar med anknytning till årets Nässelfrossa som har temat ”Människan och maskinen”.
Modellbyggare Lars Hoberg visar ett urval av sina drygt 2 700 skalenliga modeller på olika arbetsfordon.
En fotoutställning med bilder från Kyrkhult anknyter också till ”Människan och maskinen”.
Ett roligt föremål som föreningen fick som gåva förra året är en självspelande orgel från 1800-talet.
Ett särskilt utrymme har inretts med en mängd hushållsföremål.

Välkommen till Läkarvillan i sommar!
Öppettider: Söndagar 3 juli - 7 augusti kl 13-16.
Sista söndagen är det dessutom kaffeservering.
Fri entré.

Information om museet

Kyrkhults hembygdsmuseum är inrymt i Läkarvillan, en annexbyggnad till Tulseboda Brunn och uppförd 1898 som bostad och mottagning åt brunnsläkaren.
Läkarvillan har varit hembygdsmuseum sedan 1982. Muséet speglar bl a brunnsepoken vid Tulseboda Brunn, hembygdsföreningens verksamhet, olika hantverk, handel, bygden, kyrkan, gammal fotoutrustning och en filmprojektor från 1906.
Det gamla båtsmanstorpet strax intill innehåller diverse äldre allmogeföremål.


Kontaktpersoner muséet:
, tel. 0454 - 77 04 50 el. mobil 070 – 326 33 77
, tel. 0454 - 77 04 16 el. mobil 070 - 557 04 16


Bildgalleri från muséet

Den självspelande orgeln

Kyrkhults matförsäljning
 

Radiomottagare från bombplanet

Stenyxor
 
     

En gammal filmprojektor

Skomakarverkstaden

Handelsbod

Ivar Anderssons hörna

En kemikalieaffär

Om Kyrkhults kyrka

Fotoavdelningen

Om Tulseboda Brunn

Bastuskåp till Tulseboda Brunn