Sockenkarta
 

Hembygdsföreningen har låtit trycka en färgkarta som heter Sockenkartan över Kyrkhult. På denna karta har cirka 160 olika platser markerats ut med ett nummer. Det som visas är, förutom olika turist- och besöksanläggningar, olika platser som anknyter till lokal historia och tradition. Det är pestkyrkogårdar, geologiska naturminnen, fångstgropar, vägfornminnen, gamla byskolor, försvunna torp och gårdar med mera. På de markerade platserna finns i de flesta fall en informationstavla med kortfattad beskrivning eller berättelse. Till Sockenkartan hör en separat beskrivning, ett litet häfte som kortfattat berättar om vad de olika numren på kartan står för.

Pris: 40 Kr. Eventuellt porto tillkommer.