Stenmuséet i Vilshult
I Stenmuséet i Vilshult informeras om stenbrytning (diabas) i Vilshultstrakten.

Muséet är inrymt i en 63 meter lång stenbyggnad. En yttre del som bl a visar bilder från den lokala brytningen från början av 1900-talet är alltid tillgänglig. I de inre rummen finns olika stenverktyg, maskiner och andra föremål samt bilder om stenbrytning.

Det finns också filmvisning.

Öppethållande under 2016
Under kulturveckan Nässelfrossa är museet öppet för guidad visning torsdag 30 juni kl 16.00.
(Anmälan till visningen görs genom Nässelfrossas hemsida).

Därefter öppet följande tider:
Fredagar, lördagar och söndagar under tiden 8 juli – 14 augusti kl 13.00-16.00

Med reservation för ändringar.

Kontaktperson:
Tommy Svensson, tel 070-525 31 00

E-post:


Galleri från Stenmuséet