Kyrkhults Hembygdsförenings historik
Kyrkhults Hembygdsförening bildades 1949.
År 1959 är ett viktigt årtal i föreningens historia.
Då utkom den första årgången av föreningens årsskrift Vår Hembygd.

Samma år fick föreningen en liten ryggåsstuga som varit
båtsmanstorp i en av socknens byar. Stugan inreddes till hembygdsmuseum 1961.

Från början av 1970-talet har föreningen haft en mycket livlig och bred verksamhet.

Bebyggelseinventering påbörjades och har pågått sedan dess.

Gamla vägfornminnen letades upp och restaurerades.
Nära 100 vägfornminnen i form av stenvägvisare, brostyckestenar och milstenar finns bevarade runt om längs de gamla vägarna.

Hembygdsmuséet i gamla Läkarvillan invigdes 1982.

Många bandade intervjuer har gjorts med äldre kyrkhultsbor.

Från och med år 1985 används även videotekniken i dokumentationen av personer och händelser. Föreningen har sedan 1970-talet anordnat årliga bussutfärder, byavandringar och många andra evenemang.

I början av 1990-talet började föreningen sätta ut informationstavlor vid kulturhistoriskt intressanta platser i bygden.
Idag finns drygt 150 sådana skyltar utplacerade.
En särskild Sockenkarta har givits ut där alla skyltar finns utmarkerade.

Som en av de första hembygdsföreningarna i Blekinge tog vår förening år 1989 datatekniken till hjälp i verksamheten.

År 1994 bildades Fornebodastiftelsen. Kyrkhults Hembygdsförening, Olofströms kommun och Blekinge Museum har representanter i stiftelsens styrelse.

Sommaren 2001 invigde föreningen ett nytt museum i den 63 meter långa stenlängan i Vilshult.
Detta museum speglar främst brytningen av diabas, den svarta graniten.

Den digitala tekniken har de senaste åren gjort sitt intåg i föreningen.
Alla de videofilmer som har spelats in från 1985 och framåt är nu digitaliserade och finns i datorn och på DVD, även om en hel del redigeringsarbete återstår att utföra.

Hösten 2002 öppnade hembygdsföreningen sin första hemsida på Internet.

År 2007 lades första delen av den gamla Kyrkhultsfilmen från 1953-1955 över på DVD.
Lagom till julen 2008 var andra delen också klar. Nu finns hela den 2,5 timmar långa sockenfilmen till försäljning på DVD.

Det mesta av föreningens stora fotoarkiv och ljudarkiv är också också digitaliserat. Flera tusen äldre foton finns nu i en sökbar databas på vår hemsida.