Äldre inlägg

Här nedan listas information som en gång varit huvudnyhet på hemsidan, och som än idag kan vara av intresse.


 
 
 

   
Den här bilden är från det lilla lanthandelsmuseum som Bertil Johnsson i Vilshult hade inrett i sitt hem. Hans far Sigfrid Johnsson drev förr riktig lanthandel i huset.
I sitt museum tog Bertil emot skolklasser och andra grupper som fick en intressant genomgång i hur en lanthandel fungerade. Foto: Jan O år 1993.
Ett 60-tal barn i åldern 1-5 år från Kyrkhults förskola besökte tomtemor i hembygdsföreningens lilla stuga. De sjöng julsånger som tack för den tidiga julklappen, som tomtemor delade ut till dem. Ett trevligt samarbete mellan hembygdsföreningen och skolan.

Foto: Charlotte Fristedt.
En bild från flyguppstigningarna vid Södersjön den 10 maj 1932 med Albin Ahrenbergs rundtursflygplan. Händelsen beskrivs utförligt i årets Vår Hembygd.
Brostycke

Runt om i Kyrkhults socken finns gamla brostyckestenar bevarade. De har ett varierande utseende och är lagligt skyddade som vägfornminnen.Dessa två stenar renoverades nyligen. Den ena stenen har tillhört Olof Magnusson, Karamåla. och den andra Sven Giselsson, Käringebygd. Han skulle underhålla 41,10 m vägsträcka.

Foto: Jan O.

Brostycke

Klädaffären Parant i Kyrkhult
I slutet av 1950-talet lät John och Elisabeth Nilsson bygga fastigheten Olofströmsvägen 9 i Kyrkhult.

Där startade de klädfirman Parant, och drev den tillsammans tills John dog 1968. Elisabeth hade affären kvar till 1973. varefter den överläts till andra. Denna bild är troligen från invigningen av affären. Bakom disken ses Elisabeth Nilsson, men vilka är flickorna?

Brostycke


Olof Jönssons skoaffär
Olof och Ester Jönsson i sin skoaffär i Kyrkhult. På 1930-talet övertog de Ida Grönlunds skoaffär och flyttade den till sitt hus vid Olofströmsvägen, uppfört 1929. Olof drev också taxirörelse under många år. Affären lades ner i januari 1977. Foto: Jan Ottosson.

 

Brostycke

En bild från Vilshult
Den här bilden är tagen i Sigfrid Johnssons lanthandel i Vilshult. Sigfrid Johnsson övertog Johan Jönssons affär i närheten av järnvägsstationen år 1923. Affären startade omkring 1901, i samband med järnvägens tillkomst. Sigfrid Johnsson, född i Loshult, drev affären till 1955 då sonen Bertil Johnsson tog över. Affären lades ner år 1963.

Brostycke

Ur arkivet
Här en bild från Kyrkhults kommunalkontor någon gång i slutet av 1950-talet. Sittande: Kommunalkamrer Tore Söderberg, omgiven av dåtidens tekniska kontorsutrustning: Skrivmaskin, manuell räknesnurra och telefon. Men, vem är den stående ynglingen? Meddela gärna någon i hembygdstyrelsen. Kyrkhults kommunalkontor var inrymt i kommunalhuset och stängdes vid kommunsammanslagningen 1967.